Today's Program

 

Opinion Poll

 

Loading...

Join Us on Facebook

 

Program Schedule

Time Program RJs Genre
05:00 – 05:05 Radio Starts
05:05 – 05:30 JIVAN GANGA Educational
05:45 – 06:00 Halkhabar 05:45 AM
06:00 – 06:30 Sajha Khabar
06:45 – 07:00 Isthaniya Patrapatrika ra Aaja ko Sandharva
07:15 – 07:30 BBC NEWS BBC NEPAL
07:30 – 07:55 Sambidhan Sarokar Diwakar
08:00 – 08:05 Halkhabar
08:10 – 08:45 HARO TILOTTAMA HARMO GAURAV
09:00 – 09:15 Halkhabar
09:15 – 10:00 CHELIKO AAWAJ / SWOSTHYA NAI DHAN
10:00 – 11:00 LOK SHUSELI
11:00 – 11:55 FILMY GEETHARU
12:00 – 13:00 Gunjan
13:00 – 14:00 Deurali Saru
14:00 – 15:00 GEETHARU
15:00 – 16:00 Lumbini Phone In
16:00 – 17:00 Lok Suseli
17:00 – 17:15 Halkhabar
17:20 – 17:55 GEETHARU
18:00 – 18:05 Halkhabar
18:05 – 18:30 NAYA PUSTA
18:30 – 18:55 SAMMAN
19:00 – 19:30 Halkhabar 7:00 PM
19:30 – 20:00 Sajha Khabar
20:00 – 20:30 Parivar Swastha
20:45 – 21:15 BBC BBC
21:15 – 22:00 Sajha Sawal BBC
21:15 – 21:40 AJAMBARI LOK BHAKA
22:00 – 22:55 GEETHARU
23:00 – 23:05 Station Closure
Time Program RJs Genre
05:00 – 05:05 Radio Starts
05:05 – 05:30 JEEVAN GANGA Educational
05:45 – 06:00 Halkhabar 05:45 AM
06:00 – 06:30 Sajha Khavar
06:45 – 07:00 Isthaniya Patrapatrika ra Aaja ko Sandharva
07:15 – 07:30 BBC NEWS
07:30 – 07:55 APANGA SAROKAR CIN
08:00 – 08:05 Halkhabar
08:10 – 09:00 SWASTHYA RA SARSFAI
09:00 – 09:15 Halkhabar
09:20 – 09:55 SWASTHYA NAI DHAN HO / CHELIBETI
10:00 – 10:10 Halkhabar
10:15 – 11:00 Look Suseli Saru
11:10 – 12:00 Cine Chautari
12:00 – 13:00 BHOJPURI GEETHARU
13:05 – 14:00 deurali Saru
14:00 – 15:00 POP GEETHARU
15:00 – 16:00 Lumbini Phone In (Facebook Messages and Web Request)
16:00 – 17:00 Lok Suseli
17:00 – 17:15 Halkhabar
17:20 – 17:55 AJAMBARI ADHUNIK GEETHARU
18:00 – 18:05 Halkhabar
18:05 – 18:30 Radio Natak
18:30 – 19:00 GEETHARU
19:00 – 19:30 Halkhabar 7:00 PM
19:30 – 20:00 Sajha Khabar
20:00 – 20:45 Gaun Khane Katha Purusottam
20:45 – 21:15 BBC BBC
21:15 – 22:00 AJAMBHARI LOKBHAKA
22:00 – 22:55 Shubha Rattri
23:00 – 23:05 Station Closure
Time Program RJs Genre
05:00 – 05:05 Radio Starts
05:05 – 05:30 JEEVAN GANGA Devotional
05:45 – 06:00 Halkhabar 05:45 AM
06:00 – 06:30 Sajha Khabar
06:45 – 07:00 Isthaniya Patrapatrika ra Aaja ko Sandharva
07:15 – 07:30 BBC NEWS BBC NEPALI
07:30 – 08:00 ANUBHUTI RA ABHIBYAKTI Diwakar
08:00 – 08:05 Halkhabar
08:10 – 08:55 DESH BHAKTI GEETHARU
09:00 – 09:15 Halkhabar
09:15 – 10:00 CHELI KO AAWAJ / SWATHYA NAI DHAN HO
10:00 – 10:10 Halkhabar
10:00 – 11:00 Look Geetharu
11:00 – 12:00 Cine Chautari
12:00 – 13:00 BHOJPURI GEETHARU
13:00 – 14:00 Deurali
14:00 – 15:00 POP GEETHARU
15:00 – 16:00 Lumbini Phone In
16:00 – 16:55 LOK SUSELI
17:00 – 17:15 Halkhabar
17:20 – 18:00 APANGA SAROKAR
18:00 – 18:05 Halkhabar
18:05 – 18:30 Baal Geet Baal Sansar
18:30 – 19:00 KRISHI PROGRAM Hikmat
19:00 – 19:30 Halkhabar 7:00 PM
19:30 – 20:00 Sajha Khabar
20:10 – 20:45 SWABHIMAN
20:45 – 21:15 BBC BBC
22:00 – 22:55 Suva Ratri Dipu
23:00 – 23:05 Station Closure
Time Program RJs Genre
05:00 – 05:05 Radio Starts
05:05 – 05:30 JEEVAN GANGA Devotional
05:45 – 06:00 Halkhabar 05:45 AM
06:00 – 06:30 Sajha Khabar
06:45 – 07:00 Isthaniya Patrapatrika ra Aaja ko Sandharva
07:15 – 07:30 BBC NEWS BBC NEPALI
08:00 – 08:05 Halkhabar
08:10 – 09:00 SURKSHIT GANTABYA HAMRO BHABISHYA
09:00 – 09:15 Halkhabar
09:20 – 09:55 SWASTHYA NAI DHAN HO / CHELIBETI
10:00 – 11:00 Look Geetharu
11:00 – 12:00 Sathi Sanga Manka kura
12:00 – 13:00 Aapan Manke Geet
13:00 – 14:00 Deurali
14:00 – 15:00 POP GEETHARU
15:00 – 16:00 Lumbini Phone In
16:00 – 17:00 Lok Suseli
17:00 – 17:15 Halkhabar
17:20 – 18:00 SAINIK PROGRAM
18:00 – 18:05 Halkhabar
18:05 – 18:30 Radio Natak
18:30 – 19:00 GEETHARU
19:00 – 19:30 Halkhabar 7:00 PM
19:30 – 20:00 Sajha Khabar
20:10 – 20:45 HAMRO UTPADAN BISHOW BAJAR
20:45 – 21:15 BBC BBC
22:00 – 22:55 SHUBHARATRI
23:00 – 23:05 Station Closure
Time Program RJs Genre
05:00 – 05:05 Radio Starts
05:05 – 05:30 JEEVAN GANGA Devotional
05:45 – 06:00 Halkhabar 5:45 AM
06:00 – 06:30 Sajha Khabar CIN
06:45 – 07:00 Isthaniya Patrapatrika ra Aaja ko Sandharva
07:15 – 07:30 BBC NEWS BBC NEPALI
07:30 – 08:00 SHANTI BARTA
08:00 – 08:05 Halkhabar
08:10 – 09:00 GEETHARU
09:00 – 09:15 Halkhabar
09:20 – 09:55 SWASTHYA NAI DHAN HO / CHELIBETI
10:00 – 12:00 Geetharu
12:00 – 13:00 BHOJPURI GEETHARU
13:00 – 14:00 Deurali
15:00 – 16:00 Lumbini Phone In
16:00 – 17:00 LOK SUSELI
17:00 – 17:15 Halkhabar
17:30 – 18:00 HELLO AMMA KAHATBATIN
18:00 – 18:05 Halkhabar
18:05 – 18:30 GEETHARU Monthly Program (Last Thursday)
18:30 – 19:00 Saichik Chaupari Diwakar
19:00 – 19:30 Halkhabar 7:00 PM
19:30 – 20:00 Sajha Khabar
20:10 – 20:45 SAMUDAYAK CHAUTARI Network
20:45 – 21:15 BBC BBC
21:15 – 22:00 GEETHARU
22:00 – 22:55 SHUBA RATRI
23:00 – 23:05 Station Closure
Time Program RJs Genre
05:00 – 05:05 Radio Starts
05:05 – 05:30 JEEVAN GANGA devotional
05:45 – 06:00 Halkhabar 5:45 AM
06:00 – 06:30 Sajha Khabar
06:45 – 07:00 Isthaniya Patrapatrika ra Aaja ko Sandharva
07:15 – 07:30 BBC NEWS BBC NEPALI
07:30 – 08:00 SAMKORN
08:00 – 08:05 Halkhabar
08:10 – 09:00 Nepal Chautari
09:00 – 09:15 Halkhabar
09:20 – 09:55 SWASTHYA NAI DHAN HO / CHELIBETI
10:00 – 10:10 BHOJPURI HALKHABAR
10:00 – 11:00 Look Geetharu
12:00 – 13:00 BHOJPURI GEETHARU
13:00 – 14:00 Deurali
14:00 – 15:00 GEETHARU
15:00 – 16:00 Lumbini Phone In
16:00 – 16:55 LOK GEETHARU
17:00 – 17:15 Halkhabar
17:20 – 18:00 Geetharu
18:00 – 18:05 Halkhabar
18:05 – 18:45 GEETHARU
18:30 – 19:00 HAMRO TILOTTMA HAMRO GAURAV
19:00 – 19:30 Halkhabar 7:00 PM
19:30 – 20:00 Sajha Khabar CIN
20:45 – 21:15 BBC BBC
21:15 – 22:00 MAN TARANGA
22:00 – 22:55 Suva Ratri Dipu
23:00 – 23:05 Station Closure
Time Program RJs Genre
05:00 – 05:05 Radio Starts
05:05 – 05:30 Buddha Darsan Devotional
05:45 – 06:00 Halkhabar 05:45 AM
06:00 – 06:30 Sajha Khabar
06:45 – 07:00 Isthaniya Patrapatrika ra Aaja ko Sandharva
07:15 – 07:30 BBC NEWS BBC NEPALI
07:30 – 08:00 Sajha Nepal
08:00 – 08:05 Halkhabar
08:10 – 09:00 Nepal Chautari
09:00 – 09:15 Halkhabar
09:15 – 10:00 Lumbini Quiz
10:00 – 10:55 BISHOW MA YO HAPTA
10:15 – 11:00 Gurungbhasa ko Karekram Dev
11:10 – 12:00 Khichadi Saru / Ganesh / Purusottam
12:00 – 13:00 Balbaghiya
13:00 – 14:00 MAGAR BHASHA PROGRAM
14:00 – 14:55 Yuva Aawaj
14:30 – 14:55 POP GEETHARU
15:00 – 15:15 Nepal Khabar
15:00 – 16:00 Lumbini Phone In On Air Program
16:00 – 17:00 Majheri Chandra
17:00 – 18:15 Halkhabar
18:00 – 18:05 Halkhabar
18:05 – 18:30 AMMA KAHAT BATIN
18:10 – 18:45 BAL SANSHAR
18:30 – 18:55 RADIO NATAK GAWN GAWNMA SIHADARBAR
19:00 – 19:30 Halkhabar 7:00 PM
19:30 – 20:00 Sajha Khabar CIN
20:00 – 20:45 HAMRO SANKALPA
20:45 – 21:15 BBC BBC
21:15 – 22:00 AJAMBARI LOKBHAKA
22:00 – 22:55 Suva Ratri Dipu
23:00 – 23:05 Station Closure